Винарски изби

 
Философията на „Автентична България“ се основава на подобряване на цялостното туристическо изживяване. Това именно е и решаващата причина за разширяване на тематичния обхват на марката – колкото повече туристически оператори са мотивирани да играят активна роля в подобряване на общите условия за развитие на туристическия продукт, толкова по-големи са ползите от обмена на професионални умения, толкова повече са и туристите, които разпознават дестинацията като качествена.
 

Така във фокуса на „Автентична България“ днес са и винарски изби и туристически атракции, в т.ч. фестивали, събития и други прояви, самодейни състави, занаятчийски и други ателиета, кръжоци – елементи с особена притегателна сила и подчертана роля във формирането на облика на туристическите дестинации. Макар да се базира на някои основни критерии, работата с тези оператори е индивидуална и сертифицирането им в голяма степен е свързано и с начина, по който посетителите ги възприемат като формиращи изживяването в дестинацията.


В тази връзка, особеното отношение към виното и винарските изби съвсем не е случайно, тъй като  с все по-голяма увереност ено-културата се превръща в основна притегателна сила на множество туристически дестинации - тя е градивен елемент в маркетинговите кампании на най-разпознаваемите дестинации в световен мащаб и играе централна роля в оформянето на цялостното туристическо изживяване.

Ето защо спокойно можем да кажем, че днес залите за дегустация не са просто места, където да опиташ или да купиш вино. Много винарски изби предлагат пълноценно туристическо преживяване, в т.ч. ресторантско обслужване, настаняване, екскурзоводско обслужване, пикник и други забавления за гостите си. В този смисъл дегустационните зали са пространство за общуване с виното и винаря, пространство за изживяване и споделяне на многообразието на района; те са пространството, което във все по-значима степен допринася за създаване на жива връзка между дестинацията и посетителите. Ето защо и все повече собственици на винарски изби полагат усилия да създадат условия приятелска обстановка, която отваря вратите пред нуждите и въображението на гостите.

Безспорно, обслужването е не по-малко значимо - персоналът в избите е "посланик" на виното и специфичната регионална ено-култура и действително изискванията към професионалните познания в съчетание с умението за непринудено общуване са на много високо ниво.

Има много начини да предизвикаш емоция и да оставиш ярък спомен в съзнанието на гостите - от самото вино, през персонала, кулинарните предложения и архитектурните детайли, до възможността да се наблюдава производственият процес. Никой от тях обаче не достатъчен сам по себе си - различните хора реагират по различен начин на предоставените стимули и именно по тази причина изграждането на пълноценно преживяване е от първостепенно значение.

Следвайки философията си и с подкрепата на водещи винопроизводители и международни партньори, "Автентична България" изгради комбинация от критерии, които в най-пълна степен да отразят нуждата от цялостно пълноценно туристическо изживяване - такова, което да открои индивидуалността на винарската изба и да обогати идентичността на дестинацията.

За подробности по сертифицирането на винарски изби, моля, запознайте се с основните критерии и не се колебайте да се свържете с нас.

 
Заявление за сертифициране