Основни критерии

Марката "Автентична България" изразява отношение към целостта на туристическото изживяване - съвкупността от елементи, продукти и услуги, които изграждат облика на туристическата дестинация.

Както при местата за настаняване, така и при винарските изби се разглеждат основни бизнес-практики и управление на процеси, свързани с местните култура и винопроизводство. Особено внимание се обръща на обслужването, личното отношение и цялостната атмосфера.

Процесът по сертифициране на винарски изби се отличава от този при местата за настаняване основно с по-малкото си формални етапи, но при него изпъква на преден план ролята, която избата играе във формирането и допълването на облика на дестинациите като туристическа атракция.

Оценяването и сертифицирането на винарски изби със собствено производство покрива критерии в четири основни области:


 

  Област
  Техническа инфраструктура Културен аспект Управление на туристическия продукт Бизнес устойчивост
Критерий Достъпност Запазване на местни сортове Представяне на избата и интерпретация Реализация на продукция
Посетителска инфраструктура Традиции във винопроизводството Инвестиция в обогатяване на туристическия продукт Местни партньорства
Настаняване Насърчаване на местния бит, фолклорни традиции, фестивали и т.н. Туристически маркетинг Съвместен маркетинг


За по-подробна информация за процеса по сертифициране не се колебайте да се свържете с нас.
Заявление за сертифициране