Заявление

Изберете документ
Съгласно правилата и изискванията на „Автентична България“, документът удостоверява актуалната категоризация на обекта.

Право на използване на марката за качество „Автентична България” могат да получат собственици/управители и/или упълномощени лица на места за настаняване, винарски изби, туристически атракции, маршрути, населени места, дестинации и други обекти, които отговарят на следните минимални изисквания:
  • Местата за настаняване притежават поне една звезда, според приложимата Наредба за категоризация, разполагат с минимум 4 стаи, отворени са за посетители поне шест месеца в годината, сервират храна поне веднъж на ден или имат възможност гостите да си я приготвят сами
  • Всички подлежащи на оценка обекти са преминали успешно процеса по оценяване, собственикът/управителят или упълномощеното лице е приел/о и се е задължил/о да спазва Правилата и изискванията за носителите на марката за качество „Автентична България” (подлежащи на периодични изменения от страна на Асоциация „Автентична България”) и е заплатил/о дължимата такса за сертифициране
Изпрати