Говорете с нас директно във Facebook Messenger

Вече можете да се свържете с екипа на "Автентична България" директно и чрез Facebook Messenger - отворете Messenger на мобилния си телефон и сканирайте кода на снимката.
Заявление за сертифициране