Най-ефективните мълниеприемници с изпреварващо действие в България

''Диком ООД'' е официален представител на един от световните лидери на технологии за мълниезащита - испанския производител AIDITEC SYSTEMS, произвеждащ мълниеприемници с изпреварващо действие AIDITEC със серии ADVANCE, SIGMA и ELECTRON.
AIDITEC SYSTEMS, S.L. е иновативна технологична компания, която използва придобитите обширни познания в сферата на мълниезащита, за да изследва, разработва, произвежда и разпространява иновативни и технологично напреднали продукти. Основната ? цел е да удовлетвори клиентските потребности и очаквания, като им предложи високотехнологични продукти, съобразени към техните нужди и изисквания. Специалистите на компания AIDITEC SYSTEMS, S.L. участват като членове на работните групи по стандартизация в областта на мълниезащитата.
Всички мълниеприемници - серии ADVANCE+, SIGMA+ и ELECTRON, произвеждани от AIDITEC SYSTEMS, S.L. притежават международна гаранция срещу производствени дефекти. Успешно са издържали тест с ток от 200 kA. Подходящи са както за положителни, така и за отрицателни мълнии. Притежават внедрена технология за хидроизолация, която гарантира пълна изолация при неблагоприятни атмосферни условия. Когато мълниеприемниците от активен тип не притежават такъв вид хидроизолационна защита е възможно електродите с различни потенциали да влязат в контакт и да причинят късо съединение в запалителното устройство, което да не позволи на активния гръмоотвод да изпълни своята функция и драстично да се намали радиуса на действие!
За се осигури изкуствен път от земя към облак, така наречения възходящ лидер, активният мълниеприемник AIDITEC трябва да бъде инсталиран на мълниеносна мачта с височина предвидена така, че мълниеприемникът да бъде на минимална височина от 2. 00 м.  над най-високата точка от защитавания обект /сграда, съоръжение, и т.н./. Тук е много важно да се предвидят всички инсталирани съоръжения като антени, кули,  конструкции и др.
Заявление за сертифициране