Общо събрание на "Асоциация Автентична България"

Управителният съвет на Асоциация „Автентична България” Ви кани да присъствате на годишно общо събрание на организацията, което ще се проведе на 27.12.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на бизнес-център „Каланиш“ на адрес гр. София, ул. „Янтра“ № 13 при следния дневен ред:
 
  1. Отчет за дейността и финансовото състояние на Асоциацията за предходната година;
  2. Промени в устава на Асоциацията;
  3. Прием на нови членове на Асоциацията;
  4. Освобождаване на членовете на Управителния съвет;
  5. Избор на нов Управителен съвет;
  6. Промяна на седалището на Асоциацията;
  7. Други
 
 
Управителен съвет на Асоциация „Автентична България”

 
Заявление за сертифициране