Платформа за самооценка

Почти приключи работата по платформата за самооценка на места за настаняване, която ще е сред ключовите нововъдения в концепцията на марката "Автентична България". Актуализираните критерии са разпределени в шест области - Обслужване на клиентите, Материална база и оборудване, Управление на околната среда, Управление на персонала, Културни аспекти и Бизнес устойчивост. С попълването на достоверна информация всеки кандидат-носител на марката веднага ще получи надежден резултат за обекта си спрямо критериите.
Заявление за сертифициране