Проект "Дунавски еко-туризъм"

"Автентична България" е партньор в транс-национален проект "Дунавски еко-туризъм", финансиран от програмата START на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Днес, 29-ти февруари, във Видин се провежда първата среща на партньорите по проекта - "Асоциация за здравен и уелнес туризъм", Румъния, Регионална агенция за развитие на Източна Сърбия, Сърбия, Национална туристическа администрация, Румъния и "Автентична България". Утре, 1-ви март, в Национален прес-клуб БТА-Видин ще се проведе среща със заинтересовани страни от трите държави, чиято цел ще бъде обсъждане на възможности за развитие на ключови инициативи за стимулиране на еко-туризма в транс-граничните райони на Дунавския регион.
Заявление за сертифициране