Изпълнени проекти

 
В периода 01.04 - 31.12.2015 г. асоциация "Автентична България" беше водещ партньор в транснационален проект "Authentic Danube - delivering tourism excellence for visitors and industry". С общ бюджет от 42 165.05 Евро, проектът се реализира в партньорство с община Белоградчик, община Княжевац, Сърбия и Европейско сдружение за дивата природа, Австрия и с финансовата подкрепа на инструмента на Стратегията на ЕС за Дунавския регион START.

Основните цели на проекта бяха свързани с повишаване на конкурентоспособността на микро, малки и средни доставчици на туристически услуги чрез подобряване на достъпа им до световните пазари посредством подобрени възможности за бизнес, образование, обучение и консултантски услуги и със засилване сътрудничеството с централните и местни власти, частния бизнес, образователни и научни институти и неправителствени институции.

Като част от по-широка перспектива в транс-националното сътрудничество, проектът се реализира като пилотна схема 
за сертифициране на представители на сектора на настаняването и на винарски изби с капацитет да приемат посетители в транс-граничния региона между Белоградчик, България и Княжевац, Сърбия.

Основните дейности бяха насочени към подробен анализ на търсенето и предлагането в региона и оценка на заинтересованите страни, разработване на схема за сертифициране и програми за обучение, развитие на партньорска мрежа и пилотно сертифициране.

В резултат от дейностите в пилотния район бяха сертифицирани общо 14 обекта, сред които 9 къщи за гости и места за настаняване и 5 винарски изби. В района на Белогардчик сертифицираните обекти са: винарска изба „Боровица“, винарска изба „Магура“, Хан „Мадона“ – с. Фалковец, къща за гости „ГЕТО“ - Белоградчик и къща за гости „Стакевски къщи“ – с. Стакевци. В района на Княжевац сертифицираните обекти са: Зала за дегустация  ЈБ- клуб, Княжевац, Марков  конак, Княжевац, хотел  „Мали предах“, Княжевац, етно-къща  „Торлаци“, Княжевац, изба „Живкович“, Малошиште, изба „Йович“ Потрканье, Княжевац, етно-село  „Срна“, Княжевац, изба  „Урошевић“, с. Равна, изба  „Малча“, Малча.


     
Заявление за сертифициране